Ciąża i poród > www.Porody.pl

Nowoœci

tłumacz www.porody.pl szkolenia jezykowe, kursy dla firm www.porody.pl, język przez skype

tłumacz www.porody.pl agencja tłumaczeń, tBumaczenia, www.porody.pl tłumacze kraków

Jak radzić sobie z wymiotami w ciąży?

Jak sobie radzić z zaparciami w ciąży?

Ciąża objawy

7 faktów o monitorach oddechu

Cała prawda o karmieniu piersią

Ciąża a podróż

O bólu porodowym i metodach jego łagodzeni

Zalecane pozycje w trakcie porodu

Techniki oddychania podczas porodu

Etapy porodu II okres porodu - od 30 min do 2 godzin

Etapy porodu I okres porodu – kilka do kilkunastu godzin

Łagodzenie bólu porodowego

Poród - Kiedy jechać do szpitala?

Osłabienie mięśni dna macicy

Dbam o zdrowie w ciąży

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia bólu porodowego

Czynniki mogące mieć wpływ na odczuwanie bólu porodowego

Wpływ bólu na przebieg porodu, kobietę rodzącą i płód

Czy rodzenie musi boleć?

Ciąża, poród i uprawnienia dla kobiet

Co się pisze o znieczuleniu zewnątrzoponowym porodu... ...w Internecie

Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na płód

Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego

Współczesne metody znoszenia bólu porodowego

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia bólu porodowego

Wpływ bólu na przebieg porodu, kobietę rodzącą i płód

Ocena bólu przez kobiety rodzące

Chcemy mieć dziecko

Baby Shower – Nowość w Polsce

Płodność po porodzie

Opieka przed ciążą

Adopcja według prawa

Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze

Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze

Czy wykarmię dziecko?

Nagły poród w domu

Traveling When You Are Pregnant

Pregnancy - What You Should Cover Up While Pregnant

Honey, I Am Not Pregnant, We Will Have To Keep Trying

Are You Pregnant?

Tips To Help Pregnant Women Reduce Morning Sickness.

Mornings Don't Have To Be Annoying When You Are Pregnant

Days To Get Pregnant - When Is The Best Time To Get Pregnant?

Odds Of Getting Pregnant And Age

5 Years Old And Pregnant

Fitness While Pregnant - Is It Safe?

Fitness While Pregnant - Information You Should Know

A Quick Guide On How To Get Pregnant

Hubbie Help: Simple Ways That A Husband Can Help A Pregnant Wife

Increase Your Chances Of Getting Pregnant With Fertility Calendars

What If Your Teenager Get Pregnant?

It’s Not A Sin For Pregnant Women To Have A Massage

Being Pregnant Is Not A Hurdle To Enjoy A Little Romance

Yoga For Pregnant Women

So You Think You’re Pregnant? A Brief Discussion Of Common Pregnancy Symptoms

10 Pregnancy Risk Factors That Every Pregnant Woman Should Be Aware Of

You Might Be Pregnant If

Depresja poporodowa

Kredyt na urodzenie dziecka

Ile kosztuje utrzymanie dziecka

Co to jest poród naturalny?

Poród w wodzie – korzyści dzieckaPoród w wodzie – korzyści dziecka

Spóźniający się okres

Stres w ciąży a fibromialgia

Udany seks podczas ciąży, Paget Lou

Ciąża. Przewodnik po dziewięciu najważniejszych miesiącach w życiu kobiety, Autor: Christoph Lees,

Ciąża Poradnik dla przyszłych ojców, Curtis Glade B., Schuler Judith

MACIERZYŃSTWO CIĄŻA I PORÓD, PAULA SPENCER

Ciąża. Poradnik dla rodziców

Ciąża Jak skutecznie walczyć z niepłodnością, Charlish Anne

Ocena stanu noworodka

Jak wygląda noworodek?

Poród aktywny

Ciąża a seks

Opiekun rodzącej

Warto chodzić do szkoły rodzenia

Szkoła rodzenia

Poród w domu

Zmiany w piersiach i siara

Zmiany w obrębie gruczołów sutkowych

Opieka w czasie ciąży

Objawy ciąży

Leki a płodność

Endometrioza

Leki podczas ciąży

Wybór pediatry

Witaminy i składniki mineralne

Blokada zewnątrzoponowa

Blokada sromu

Jak działa anestezja?

Jak działa analgezja?

Znieczulenie

Temperatura w czasie owulacji

Poród naturalny po cesarskim cięciu

Ile można mieć operacji cesarskiego cięcia?

Ciąża, poród i uprawnienia dla kobiet

Ciąża, poród i uprawnienia dla kobiet

Prawo pracy przewiduje szereg uprawnień dla kobiet w ciąży oraz dla tych, które wychowują dzieci. Kobiet w ciąży nie można zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia (art.176 k.p.).Wykaz takich prac zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996r.opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 114 z 1996r. Określa ono m.in. dopuszczalne normy wydatkowania energii, podnoszenia, przenoszenia i przewożenia ciężarów, zakazuje pracy w pozycji stojącej ponad 3 godziny dziennie, przy dużych wahaniach temperatur, w pozycji wymuszonej, w dużym hałasie, w silnym polu elektromagnetycznym, promieniowaniu jonizującym i nadfioletowym, przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin dziennie, prac na wysokości i pod ziemią, prac w kontakcie z niektórymi wirusami , np., wirusem HIV, prac przy szkodliwych substancjach chemicznych, a także grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi, np. przy gaszeniu pożarów.Większość tych zakazów dotyczy także kobiet karmiących dziecko piersią. Jeżeli będąc w ciąży lub karmiąc dziecko piersią jesteś zatrudniona na stanowisku znajdującym się w wykazie takich prac lub też przedstawisz zaświadczenie lekarskie, że wykonywana przez ciebie praca może zagrażać twojemu zdrowiu, to pracodawca ma obowiązek przenieść cię do innej pracy i zachowujesz przy tym prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości (art. 179 k.p.). Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.Jeśli jesteś w ciąży pracodawca nie może zatrudniać cię w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nawet jeżeli wyraziłabyś na to zgodę! Jest to więc rodzaj przymusowej ochrony twojego zdrowia, który może być dla ciebie niekorzystny finansowo (????-a co z prawem do wynagrodzenia). Natomiast za twoją zgodą można delegować cię poza stałe miejsce pracy (art. 178 k.p.).Pracodawca w zasadzie nie może zwolnić cię z pracy w kresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, o ile jesteś zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony. Jeżeli zaś byłaś zatrudniona na okres próbny nie dłuższy niż 1 miesiąc, to ma on prawo rozwiązać z tobą umowę w czasie ciąży. W przypadku umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc, pracodawca nie może w tym okresie rozwiązać z tobą umowy pod warunkiem, że moment jej rozwiązania przewidziany w umowie przypadałby po trzecim miesiącu ciąży, np. zawarłaś umowę do 31 grudnia, a będziesz wówczas w szóstym miesiącu ciąży, masz więc prawo do dalszego zatrudnienia. Twoja umowa zostaje wówczas automatycznie (z mocy prawa) przedłużona do dnia porodu.Mimo tego, że jesteś w ciąży albo na urlopie macierzyńskim pracodawca ma prawo rozwiązać z Tobą umowę jeżeli zakład ulega likwidacji lub ogłoszono jego upadłość. Możliwe jest także zwolnienie cię z twojej winy bez wypowiedzenia, np. w razie ciężkiego naruszenia przez ciebie obowiązków pracowniczych, o ile reprezentujący cię związek zawodowy ( jeśli taki działa u twojego pracodawcy) wyrazi na to zgodę. W razie urodzenia dziecka podstawowym twoim uprawnieniem jest prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku porodowego. Prawo do zasiłku porodowego przysługuje Ci także jeżeli nie pracujesz, ale pracownikiem jest twój mąż , bądź też gdy urodziła dziecko będąc na urlopie wychowawczym.Jeżeli straciłaś pracę wskutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości twojej firmy lub wyrzucono cię z pracy bezprawnie i sąd przyznał ci odszkodowanie, a następnie urodziłaś dziecko, to przysługuje ci zasiłek porodowy, tak jakbyś pracowała.Wysokość zasiłku wynosi 15 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jeżeli urodziłaś więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, to masz prawo do zasiłku w takiej wysokości na każde dzieckoPrawo do urlopu macierzyńskiego jest prawem bezwzględnym i pracodawca nie może odmówić udzielenia ci tego urlopu, chyba że byłaś zatrudniona na podstawie umowy na czas określony, czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny, która uległa rozwiązaniu w dniu porodu - wówczas urlop nie przysługuje. Ty sama również nie możesz zrezygnować z urlopu i musisz wykorzystać go w całym przysługującym ci wymiarze. Jest to kolejny przykład przepisu, który pomyślany jako ochronny w stosunku do kobiety - pracownicy, może obrócić się przeciwko niej. Może się przecież zdarzyć, że kobieta nie będzie chciała i ma ku temu warunki tak długo pozostawać poza pracą. Przymusowe półroczne wyłącznie z rynku pracy dla kobiety, która urodzi bliźnięta może przecież oznaczać załamanie jej perspektyw na karierę zawodową.Długość urlopu macierzyńskiego zależy od tego czy jest to twoje pierwsze czy też następne dziecko i wynosi on: 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym, a 26 tygodni jeżeli urodzisz bliźnięta, trojaczki itd. Krótszy - 8- tygodniowy urlop przysługuje w razie śmierci dziecka w ciągu pierwszych 6 tygodni życia, a także jeżeli oddasz dziecko do adopcji lub do domu dziecka. Jeśli adoptujesz dziecko, masz prawo do tzw. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Czas jego trwania zależy od wieku dziecka: jeżeli nie ma ono jeszcze 4 miesięcy, masz prawo do 14 tygodni urlopu, a gdy ukończyło już 4 miesiące, ale nie ma jeszcze roku - do 4 tygodni. Powyżej tego wieku urlop nie przysługuje.W czasie takiego urlopu masz prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości równej twojej dotychczasowej pensji.Pamiętaj o tym, że jeżeli oboje pracujecie, to nie tylko ty, ale również twój partner życiowy - ojciec lub jego opiekun ma prawo do urlopu wychowawczego. Jeśli nie chcesz przerywać pracy, bo np. lepiej zarabiasz od męża z prawa do urlopu wychowawczego może równie dobrze skorzystać ojciec lub opiekun dziecka. Prawo takie ma również ojciec dziecka gdy jesteście po rozwodzie.. Przedyskutuj z nim tę kwestię: ojciec może równie dobrze opiekować się małym dzieckiem jak matka. Nie ulegaj funkcjonującym stereotypom, że tylko matka może opiekować się małym dzieckiem. Na zachodzie mężczyźni coraz częściej korzystają z tego prawa. Możecie np. ustalić, że przez pierwszy rok skorzysta z niego matka, a przez kolejne 2 lata - ojciec dziecka. Decyzja należy do was! Pamiętaj jednak, że łączny czas udzielonego wam urlopu nie może być dłuższy niż 3 lata (Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996r.).Abyś Ty lub Twój mąż mogli skorzystać z urlopu muszą zostać spełnione następujące warunki:

mają oni co najmniej 6 - miesięczny staż pracy,

dziecko nie ukończyło 4 roku życia, a jeżeli jest przewlekle chore, kalekie lub opóźnione w rozwoju.Urlop przyznaje się na okres maksymalnie 3 lat, a w przypadku dziecka chorego może on być przedłużony o kolejne 3 lata. Jeżeli jesteś zatrudniona na podstawie którejś z umów terminowych, np. na okres próbny, to masz prawo do urlopu wychowawczego tylko do końca okresu, na który została zawarta umowa.W czasie urlopu wychowawczego pracodawca nie może rozwiązać z tobą umowę o pracę, chyba że w zakładzie dokonywane są tzw. zwolnienia grupowe, zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy z twojej winy lub zaprzestałaś sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.Prawo do zasiłku wychowawczego masz przebywając na urlopie wychowawczym , jeżeli przeciętny dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zasiłek przysługuje nie dłużej niż 24 miesiące, jeżeli jesteś samotną matką lub wychowujesz bliźnięta - przez 36 miesięcy, a jeżeli dziecko jest przewlekle chore - przez 72 miesiące.Kwoty zasiłku są okresowo waloryzowane, czyli podnoszone.Jeżeli wychowujesz dziecko w wieku do lat 14, to masz w związku z tym prawo do 2 dni płatnego zwolnienia w roku.Jeśli karmisz dziecko piersią, to przysługują ci 2 półgodzinne przerwy w pracy, które wlicza się do czasu pracy i można je sumować. W praktyce możesz dzięki temu później zaczynać lub wcześniej kończyć pracę.Jeżeli masz na wychowaniu dziecko w wieku do lat 4, to pracodawca nie może bez twojej zgody zatrudniać cię po godzinach, w nocy ani delegować poza stałe miejsce pracy.W razie choroby dziecka w wieku do lat 14, a także nagłego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły masz prawo do zwolnienia i zasiłku opiekuńczego w wymiarze 60 dni w roku. Zasiłek wypłaca się w wysokości 80 % twojego wynagrodzenia.Pamiętaj z uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem może także korzystać ojciec lub opiekun twojego dziecka. Tak więc, poza prawem do urlopu i zasiłku wychowawczego ojciec dziecka ma również prawo do 2 dni płatnego zwolnienia w roku, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 14 i do zwolnienia i zasiłku opiekuńczego w razie choroby dziecka. Nie można go również zatrudniać bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, w nocy ani delegować poza stałe miejsce pracy, jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 4. O tym, które z was skorzysta z tych uprawnień decydują oświadczenia złożone przez was pracodawcy.Nowa regulacja uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dziećmi rozszerzyła prawa pracowników - ojców, dzięki czemu mogą oni w większym niż dotąd zakresie brać na siebie obowiązki rodzinne. Pamiętaj, że teraz ojciec twoich dzieci ma takie same uprawnienia jak ty i to ty możesz pójść do pracy, a on zostać w domu, jeśli uznacie np., że rozwiązanie to będzie bardziej korzystne dla waszej rodziny z punktu widzenia ekonomicznego.

Powrót

Uważasz że ciekawe, kontrowersyjne? Umieść link na Twojej stronie, blogu. Wystarczy skopiować poniższy kod (Ctrl+C aby skopiować)