Ocena stanu noworodka

Ocena stanu noworodka

Od razu po urodzeniu się dziecka, lekarze oceniają jego stan. Służy do tego tzw. skala Apgar.

 

Noworodka ocenia się dwa razy_ w pierwszej i w piątej minucie życia.

Ocenia się pięć parametrów:

zabarwienie skóry,

napięcie mięśniowe,

częstość tętna

oddechów

obecność i jakość odruchów noworodkowych.

 

Za każdy z tych parametrów dziecko może dostać 2 punkty.

Maksymalna ich liczba to 10 w skali Apgar.

Authors
Top