BIZNES Ubezpieczenia

MAXI TARCZA – nowa oferta dla klientów

Polska Grupa Brokerska i Europ Assistance Polska przygotowały dla swoich obecnych i nowych klientów ofertę z szerokim zakresem usług pomocy w wielu nieprzewidzianych, a niezmiernie dla każdego człowieka istotnych sytuacjach życiowych. Polisa chroni również na wypadek zachorowań wywołanych

Data publikacji: 2020-05-22, 13:07
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: MAXI TARCZA – nowa oferta dla klientów
Kategoria: BIZNES, Ubezpieczenia,

Polska Grupa Brokerska i Europ Assistance Polska przygotowały dla swoich obecnych i nowych klientów ofertę z szerokim zakresem usług pomocy w wielu nieprzewidzianych, a niezmiernie dla każdego człowieka istotnych sytuacjach życiowych. Polisa chroni również na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Polska Grupa Brokerska i Europ Assistance Polska przygotowały dla swoich obecnych i nowych klientów ofertę z szerokim zakresem usług pomocy w wielu nieprzewidzianych, a niezmiernie dla każdego człowieka istotnych sytuacjach życiowych. Polisa chroni również na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Maxi Tarcza – to kompleksowa ochrona, która zapewnia bezpieczeństwo w wielu sytuacjach życia codziennego. W ramach polisy ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc w domu, pomoc medyczną, ubezpieczenie NNW, funeral assistance (wsparcie w przypadku pogrzebu), drugą opinię medyczną, pomoc w sytuacji nieautoryzowanych transakcji internetowych, wsparcie w ochronie tożsamości oraz zapewnia pomoc na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Gdy awaria w domu

W ramach assistance domowego, ubezpieczeni, w sytuacji awarii, kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, mogą skorzystać z interwencji specjalisty (ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, glazurnika, malarza, stolarza, szklarza). Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty dojazdu oraz robocizny, natomiast, koszty części zamiennych lub użytych materiałów niezbędnych do usunięcia szkody ponosi ubezpieczony. Natomiast, jeżeli awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD, ubezpieczony jest beneficjentem procesu organizacji i pokrycia kosztów interwencji specjalisty w zakresie naprawy tego sprzętu. Ponadto, w zakresie pakietu pomocy domowej, dostępne jest zabezpieczenie mienia w postaci jego dozoru lub transportu, a jeżeli wskutek zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem lokal nie nadaje się do zamieszkania, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego i jego rodziny do wskazanego miejsca albo hotelu na terytorium RP.

Gdy zdrowie szwankuje

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP, ubezpieczony może liczyć na organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza, wizyty pielęgniarki, dostawy podstawowych artykułów spożywczych, czy transportu medycznego. Ponadto, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji, zapewnione są takie świadczenia jak: pomoc domowa po hospitalizacji, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, opieka nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi, opieka nad zwierzętami domowymi (psami i kotami), pomoc psychologa, rehabilitacja, refundacja leków po hospitalizacji, czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Co istotne,  jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 14 dni, Centrum Alarmowe pokrywa lub refunduje koszty podstawowych rachunków (gaz, prąd, internet, czynsz). Dodatkowo, na życzenie ubezpieczonego, otrzymuje on nielimitowany dostęp do infolinii informacyjnych, w tym infolinii medycznej, serwisu informacyjnego dla rodziców, czy telefonicznej konsultacji lekarskiej.

A to już wiesz?  Poprawia się dostęp do masek, kombinezonów i środków do dezynfekcji. Do Polski trafiają kolejne transporty z Chin

Maxi Tarcza to także dostęp do drugiej opinii medycznej, która stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia, potwierdzenia postawionej diagnozy i zaproponowanego planu leczenia. W ramach pakietu klienci mogą liczyć na drugą opinię lekarza krajowego lub zagranicznego, na tele lub wideo konsultację albo na wizytę specjalisty z ośrodka referencyjnego, a także telekonsultację medyczną ogólną, czy transport medyczny.

Oferta Polskiej Grupy Brokerskiej przewiduje również ochronę ubezpieczonego, który
w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł. W takiej sytuacji zagwarantowana jest wypłata świadczenia pieniężnego na podstawie Tabeli Trwałego Inwalidztwa. Dodatkowo, pakiet zapewnia organizację i refundacje kosztów wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda), a także dostęp do nielimitowanej infolinii medycznej. Ponadto, w ramach pakietu znajdują się świadczenia, które będą pomocne na wypadek konieczności zorganizowania pogrzebu ubezpieczonego.

W razie utraty dokumentów lub nieautoryzowanych płatności

Maxi Tarcza to także wsparcie w sytuacji utraty dokumentów w następstwie kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju. Centrum Alarmowe pomoże w zastrzeganiu wszystkich posiadanych kart płatniczych i kredytowych, zgłoszeniu faktu zagubienia, w uzyskaniu dokumentów zastępczych za granicą, organizacji i pokryciu kosztów biletu powrotnego do kraju, czy też zrefunduje koszty poniesione na wyrobienie duplikatu dokumentów.

Ubezpieczenie zapewni również pomoc w przypadku nieautoryzowanych transakcji internetowych. Klienci mają zagwarantowany zwrot utraconych środków, nawet do 1000 zł.  

 

Ochrona przeciwko COVID-19

Teraz – w dobie istniejącego stanu pandemii – w ramach ochrony ubezpieczeniowej klienci znajdą tak poszukiwaną pomoc w przypadku zachorowania wywołanego COVID-19. Polisa gwarantuje wsparcie na każdym etapie zachorowania od pomocy profilaktycznej, pomocy w czasie kwarantanny, pobytu w szpitalu, po opiekę po hospitalizacji. Klienci mogą skorzystać ze zdalnej konsultacji medycznej, telekonsultacji psychologicznej, zdalnego wsparcia IT, zakupów z dostawą do domu, transportu medycznego, opieki nad osobami starszymi czy dziećmi. W sytuacji, gdy ubezpieczony trafi do szpitala, polisa zapewnia również wsparcie finansowe w postaci dziennej wypłaty świadczenia lub jednorazowej wypłata świadczenia w sytuacji, gdy ubezpieczony trafił na OIOM.

A to już wiesz?  Ascetyczne biuro idealne na czasy COVID-19

Jest mi niezmiernie miło, iż dzięki partnerskiej współpracy w tak krótkim czasie udało nam się rozszerzyć dotychczasowe ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych o ochronę przeciwko COVID – 19. Wymagało to od nas wielu intensywnych przemyśleń, analiz potrzeb i rozmów ze specjalistami, a także szybkich i owocnych negocjacji. Dzięki temu, wprowadziliśmy wiele zmian rozszerzających zakres ochrony, a także tworzących istotne udogodnienia dla naszych obecnych i nowych klientów – powiedział Mariusz Goetze – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Brokerskiej.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
MAXI TARCZA – nowa oferta dla klientów BIZNES, Ubezpieczenia - Polska Grupa Brokerska i Europ Assistance Polska przygotowały dla swoich obecnych i nowych klientów ofertę z szerokim zakresem usług pomocy w wielu nieprzewidzianych, a niezmiernie dla każdego człowieka istotnych sytuacjach życiowych. Polisa chroni również na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy