BIZNES Zdrowie

Debata: Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse

Debata: Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse
Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – z okazji publikacji 2. edycji raportu "Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19", zachęca do szerszej debaty na rzecz bardziej efektywnego środowiska opieki zdrowotnej w Europie, gdzie różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań. Zorganizowana 23 lutego debata „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse” była doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów na temat wyzwań, które stoją przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej

Data publikacji: 2021-02-25, 15:00
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Debata: Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse
Kategoria: BIZNES, Zdrowie,

Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – z okazji publikacji 2. edycji raportu "Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19", zachęca do szerszej debaty na rzecz bardziej efektywnego środowiska opieki zdrowotnej w Europie, gdzie różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań. Zorganizowana 23 lutego debata „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse” była doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów na temat wyzwań, które stoją przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej efektywność.

Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – z okazji publikacji 2. edycji raportu "Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19", zachęca do szerszej debaty na rzecz bardziej efektywnego środowiska opieki zdrowotnej w Europie, gdzie różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań. Zorganizowana 23 lutego debata „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse” była doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów na temat wyzwań, które stoją przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej efektywność.

„POLSKI SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ – WYZWANIA I SZANSE”

W zorganizowanej przez BFF Banking Group debacie „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse” udział wzięli: Janusz Boniecki, Wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali, dr Jerzy Gryglewicz, MBA, Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, dr Joanna Kopińska, współautorka Raportu, asystentka profesora ekonomii na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie, Radosław Moks, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce oraz Agnieszka Szpara, główny ekspert ds. medycznych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Moderatorką dyskusji była Karolina Kowalska, dziennikarka Rzeczpospolitej.

A to już wiesz?  Profilaktyka chorób zakaźnych priorytetowym obszarem PPZ.

 

Dyskusja dotyczyła najbardziej pilnych wyzwań, z którymi polska służba zdrowia będzie musiała sobie poradzić. Wśród nich nasi eksperci wskazywali: zarządzanie danymi pacjentów, dostępność kadry medycznej oraz kwestie starzejącego się społeczeństwa.

 

Radosław Moks, Członek Zarządu BFF Banking Group w Polsce, powiedział: „Europejskie systemy opieki zdrowotnej – pomimo znacznych postępów poczynionych w ostatnich latach – znajdują się pod znaczną presją demograficzną i ekonomiczną. Pandemia Covid-19 dodatkowo uwypukliła wyzwania, z którymi służba zdrowia poradzić musi sobie w pierwszej kolejności. Dlatego merytoryczna debata, w gronie ekspertów i praktyków jest dziś szczególnie istotna. Płynące z niej wnioski mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w służbie zdrowia.”

 

Główne wnioski z debaty

Fundamentalną szansą dla polskiego systemu opieki zdrowotnej jest powstanie centrum zarządzania informacją. Szeroki dostęp do platform informatycznych może być też odpowiedzią na wciąż widoczne braki personelu medycznego. Liczba lekarzy w Polsce nieznacznie rośnie w czasie, mimo to odsetek medyków przypadających na 1000 mieszkańców pozostaje niski w porównaniu z innymi krajami Europy. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest ich w Polsce 2,4, podczas gdy średnia OECD wynosi blisko 3,5.

Wydatki na ochronę zdrowia stanowią grupę wydatków, która w większości rozwiniętych państw rośnie wyraźnie szybciej niż PKB ich gospodarek, a starzenie się społeczeństw będzie powodować jeszcze większe zapotrzebowanie na dodatkowe środki. Dlatego ważne jest szukanie poprawy efektywności całego systemu. Eksperci są zgodni, że odpowiedzią na to wyzwanie mogą być nowoczesne technologie. E-medycyna to nie tylko wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, ale także sposób na zaoszczędzenie środków finansowych i narzędzie wsparcia dla kurczącej się kadry medycznej w Polsce. Warto zwrócić uwagę na pozytywne zmiany, które zachodzą w Polsce. Można do nich zaliczyć wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich, e-recept czy elektroniczny obieg dokumentów. Sytuacja pandemiczna w ocenie ekspertów przyśpieszyła prace nad informatyzacją w ochronie zdrowia.

A to już wiesz?  Apel bielskich szpitali – „Nie zwlekaj, serce nie poczeka”

Analizując sytuację polskiego systemu opieki zdrowotnej, nie należy jednak zapominać, że pandemia przyczyniła się także do uwidocznienia obszaru niedoskonałości, przekładających się na zwiększenie śmiertelności w Polsce.

BFF Banking Group, jest  wiodącym graczem na rynku faktoringu i zarządzania należnościami administracji publicznej w Europie. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Słowacji. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2019 roku Grupa osiągnęła skonsolidowany skorygowany zysk netto na poziomie 98,8 mln EUR ze wskaźnikiem CET1 na poziomie 11,2% na koniec marca 2020. www.bffgroup.com

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Debata: Polski system opieki zdrowotnej - wyzwania i szanse BIZNES, Zdrowie - Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – z okazji publikacji 2. edycji raportu "Challenges to European healthcare systems at a glance. A comparative analysis of 9 EU countries in times of COVID-19", zachęca do szerszej debaty na rzecz bardziej efektywnego środowiska opieki zdrowotnej w Europie, gdzie różne głosy i punkty widzenia przyczyniają się do dzielenia się najlepszymi praktykami i poszukiwania nowych rozwiązań. Zorganizowana 23 lutego debata „Polski system opieki zdrowotnej – wyzwania i szanse” była doskonałą okazją do konstruktywnej dyskusji w gronie ekspertów na temat wyzwań, które stoją przed polską służbą zdrowia oraz rozwiązań, które mogą poprawić jej efektywność.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy