Ciąża i poród

Program leczniczy Grupy FamiCord przełomem w wykorzystaniu własnych komórek macierzystych

Informacja prasowa Program leczniczy Grupy FamiCord przełomem w wykorzystaniu własnych komórek macierzystych Grupa FamiCord powołuje program leczniczy wykorzystania autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w

Informacja prasowa

Program leczniczy Grupy FamiCord przełomem
w wykorzystaniu własnych komórek macierzystych

Grupa FamiCord powołuje program leczniczy wykorzystania autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego. Oznacza to dostęp dla pacjentów z całej Europy do innowacyjnych terapii komórkami macierzystymi przeprowadzanych w Polsce. Pierwszym partnerem, z którym FamiCord podejmuje współpracę jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

Grupa FamiCord jest największym w Europie i piątym największym bankiem komórek macierzystych na świecie. Obecnie współpracuje z ponad 1300 szpitalami na całym świecie. Od 2006 roku, czyli od początków swojego istnienia, sama grupa jak i jej podmioty w poszczególnych krajach, angażuje się i również czynnie wspiera prace zespołów badawczych nad wykorzystaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej i galarety Whartona.
Powołany do życia międzynarodowy program leczniczy FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy (Program Podań Krwi Pępowinowej dla Rozwoju Mózgu) to kolejny krok w działaniach wspierających prace lekarzy i naukowców zajmujących się wykorzystaniem działania własnych komórek macierzystych w leczeniu chorób neurologicznych oraz szansa dla dzieci dotkniętych tymi chorobami, w szczególności dziecięcym porażeniem mózgowym.

FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy to ukoronowanie naszych prac nad rozwojem badań i praktycznym wykorzystaniem własnych komórek macierzystych oraz poprawy zdrowia pacjentów dotkniętych m.in. dziecięcym porażeniem mózgowym. Wybór Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie na pierwszego partnera naszego programu jest nieprzypadkowy – poprzedziły go lata wspólnej pracy, badań i sukcesów, jakimi były udane podania u małych pacjentów szpitala. Teraz wspólnie wchodzimy w kolejny etap współpracy a jej efektami będziemy mogli wkrótce podzielić się z opinią publiczną. Od ponad 30 lat wiemy, że krew pępowinowa to wizytówka medycyny XXI wieku. Naszym zadaniem, jako banku, jest przede wszystkim zabezpieczanie jej dla naszych klientów i ich bliskich, ale też wspieranie badań i akcji edukacyjnych – mówi Tomasz Baran z należącego do Grupy FamiCord Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

A to już wiesz?  Jak przeżyć Wielkanoc i nie utyć

Za realizację założeń badawczych programu FamiCord Group Expanded Access Protocol Cord Blood for Cerebral Palsy w imieniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie odpowiada dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk pionierka zastosowania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i galarety Whartona w neurologii dziecięcej. Teraz będzie jeszcze szerzej realizować program autologicznych komórek macierzystych.

Komórki macierzyste pozyskane przy porodzie stosowane są już od kilku jako źródło w procedurze medycznego eksperymentu leczniczego. Wykorzystujemy je z powodzeniem u dzieci z chorobami neurologicznymi, takimi jak autyzm, rozszczep kręgosłupa czy mózgowe porażenie dziecięce. Mieliśmy już również kilka przypadków dzieci, u których wykorzystaliśmy autologiczna krew pępowinową. Liczymy, że teraz będziemy mogli pomóc większej liczbie dzieci, bo zgłaszają się do nas pacjenci z całej Europy – mówi o perspektywach programu dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk.

Do tej pory w lubelskim szpitalu do takiej innowacyjnej terapii własną krwią pępowinową przeprowadzonej z wykorzystanie komórek zgromadzonych w bankach Grup FamiCord przystąpiło już 14 małych pacjentów.

FamiCord Group ma obecnie największe w Europie doświadczenie w przekazywaniu i wykorzystywaniu zdeponowanego materiału do leczenia. Mamy również bogate doświadczenie oraz najlepsze w regionie warunki pozwalające na opracowanie materiału na potrzeby ATMP (produktów leczniczych terapii zaawansowanej). Międzynarodowe badania wykazały, że pacjenci z chorobami neurologicznymi poddani terapii z wykorzystaniem własnych komórek macierzystych uzyskali istotną poprawę samodzielności, niezależności i jakości życia. To bardzo obiecujące wyniki, ale przed nami jeszcze długa droga, by odkryć pełne spektrum możliwości krwi pępowinowej – tłumaczy dr n. med. Dariusz Boruczkowski z Grupy FamiCord

Krew pępowinową można zabezpieczyć tylko raz w życiu – podczas porodu. Pochodzące z niej komórki macierzyste mogą w przyszłości posłużyć w ratowaniu zdrowia i życia nie tylko ich właściciela, ale też jego bliskich. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są bowiem dużo bardziej „uniwersalne” w zastosowaniu.

A to już wiesz?  Zimny jesienny wieczór? Lubię to!

Banki skupione w Grupie FamiCord (PBKM wraz z oddziałami w innych krajach Europy, m.in. Węgry, Turcja. Rumunia, Hiszpania, Włochy, Łotwa) zgromadził obecnie ponad 420 tysięcy porcji krwi pępowinowej, co sytuuje firmę wśród największych firm świadczących usługę rodzinnego deponowania krwi pępowinowej w Europie. Banki te dostarczyły też komórki macierzyste dla ponad 2725 pacjentów w Polsce i zagranicą.

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 35% udziałem w rynku. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała ponad 311 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 416 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.
Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie i w Egipcie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.
Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 400 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).
Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.
Więcej informacji: www.pbkm.pl

A to już wiesz?  10 porad jak wytrwać w postanowieniach noworocznych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy