Ciąża i poród

Edukacja rodziny zależy od kobiet

Warszawa, 13 października 2016 roku INFORMACJA PRASOWA Edukacja rodziny zależy od kobiet W 55% o wydatkach na edukację rodziny decydują kobiety. Najczęstszym (27%) jest czesne

Warszawa, 13 października 2016 roku
INFORMACJA PRASOWA

Edukacja rodziny zależy od kobiet

W 55% o wydatkach na edukację rodziny decydują kobiety. Najczęstszym (27%) jest czesne za naukę dzieci płatne raz w miesiącu. Prawie 60% badanych ocenia, że będzie finansować naukę dłużej niż 5 lat, a ich łączne wydatki przekroczą 5 mln PLN.

Najnowsze badanie przeprowadzone wśród klientów Profi Credit Polska pokazało, że decydujący głos w zakresie edukacji członków rodziny mają kobiety. Ponad 80% badanych pokrywa wydatki na naukę z bieżących przychodów. Pożyczki pozabankowe są drugim najpopularniejszym źródłem finansowania edukacji – firmy pożyczkowe są wybierane 4 razy częściej niż banki czy pomoc rodziny. Na dodatkowe zajęcia oszczędza 6% badanych.

– To interesujące, że dla chwilowego podreperowania domowego budżetu firmy pożyczkowe wybierane są cztery razy chętniej niż rodzina – zauważa Jarosław Czulak, szef marketingu w Profi Credit Polska – Po części wynika to z wygody. Bywa jednak, że badani wolą nie wzbudzać zbytniej ciekawości krewnych swoimi finansami.
Podstawowym celem edukacyjnym jest czesne – to 27% wskazań. W 73% dotyczy ono zajęć dzieci, w 15% wnucząt. Zaledwie 12% to wpisowe za zajęcia, z których korzystają respondenci. Prawie 30% opłat mieści się w przedziale od 1 do 2 tysięcy złotych rocznie. Nieco mniej popularną pozycją w budżecie edukacyjnym są korepetycje. Płaci za nie 24% badanych.
– Jak pokazały badania, matematyka to nie tylko królowa nauk, ale też królowa korepetycji. Wskazało na nią 48% respondentów. Trzech na czterech badanych wydaje na nią do 2 tys. zł rocznie. – kontynuuje Jarosław Czulak. Korepetycje z języka obcego dotyczą 38% uczestników badania, z językiem polskim ma kłopoty 7% i tyle samo z innymi przedmiotami.
Hobby jest finansowane chętniej niż kursy języka obcego. Stanowi ono 23% ogółu wydatków przeznaczanych na edukację. Największymi beneficjentami są dzieci (80%). Zainteresowania wnucząt opłaca 15% badanych.

A to już wiesz?  Śniadanie zjedz jak król!

– 60% osób zadeklarowało, że hobby wiąże się koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów raz na miesiąc – dodaje Jarosław Czulak – Jednak aż co czwarty badany przyznał, że wydatki są częstsze.
Kurs językowe opłaca co piąty uczestnik badania. 11% opłaca swoje zajęcia. Ponad 2/3 wydaje na naukę do 2 tys. PLN rocznie. 6% natomiast inwestuje w kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.
– Blisko 60% ankietowanych liczy się z faktem, że jeszcze przez co najmniej 5 lat będzie finansować edukację swoją lub swoich najbliższych – mówi szef marketingu Profi Credit Polska – Łączne wydatki na edukację w tej grupie wyniosą ponad 5 mln złotych.
Niecały 1% badanych wspiera edukację dalszej rodziny i przyjaciół. Połowa udzielonej pomocy to kwoty między 2 a 5 tys. PLN rocznie. Po jednej trzeciej finansowej pomocy pochłaniają kursy językowe i korepetycje.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy