Ciąża i poród

Dobre nawyki z dzieciństwa, to właściwe wybory w przyszłości

Za mało warzyw, za dużo cukru i soli w diecie… polskich dzieci. Niemożliwe? A jednak! Ponadto zbyt wiele niemowląt w Polsce jest nieprawidłowo karmionych w

Za mało warzyw, za dużo cukru i soli w diecie… polskich dzieci. Niemożliwe? A jednak! Ponadto zbyt wiele niemowląt w Polsce jest nieprawidłowo karmionych w pierwszym okresie swojego życia. Może to mieć niekorzystny wpływ na ich rozwój indywidualny, a także na stan zdrowia całego polskiego społeczeństwa. Niemal wszystkie polskie dzieci po 1. roku życia (94%) otrzymują wraz z dietą niewystarczającą ilość witaminy D. Aż 88% – za mało warzyw. 3/4 z nich spożywa zbyt wiele cukru. Takie są główne wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka przy wsparciu Fundacji NUTRICIA. Jego wyniki znalazły się, między innymi, w opublikowanym niedawno raporcie wpływu grupy spółek DANONE ,,Nieść zdrowie przez żywność” .

Dieta polskich dzieci
Nieprawidłowy sposób żywienia w pierwszych latach życia dziecka może nieść długofalowe konsekwencje. Jak wynika z badań Instytutu Żywności i Żywienia, już niemal co piąty uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Polsce ma nadwagę lub otyłość. Warto przy tym podkreślić, że nadmiernej masie ciała często towarzyszy jednoczesne niedożywienie jakościowe, które może stać się przyczyną m.in. spadku odporności organizmu i wzrostu podatności na infekcje.

Wspomniane wyniki badań nie nastrajają optymistycznie, szczególnie, że wpływ właściwego żywienia na zdrowie i jakość życia jest wprost nie do przecenienia. To właśnie prawidłowe żywienie przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia, wpływa na właściwy rozwój, pomaga zapobiegać występowaniu niedoborów witamin i składników mineralnych, a w długim okresie czasu przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadwagi czy otyłości. Wydawać by się mogło, że świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa prawidłowa dieta, jest powszechna. Jednak choroby dietozależne, powodowane często właśnie niewłaściwym odżywianiem, stanowią znaczącą przyczynę zachorowań w ogóle.

Nieść zdrowie przez żywność
Wyniki badań zamieszczone w raporcie grupy spółek DANONE jasno pokazują, że w kwestii sposobu żywienia Polaków, a szczególnie dzieci, jest jeszcze wiele do zrobienia. Zmiana jest potrzebna od zaraz, a ważną rolę w tym procesie mogą odegrać producenci żywności. Takie podejście widoczne jest w działaniach spółek DANONE, którym przyświeca misja ,,niesienia zdrowia przez żywność”. Wypełniając tę misję, firma koncentruje się na kategoriach obejmujących produkty o znaczeniu dla zdrowia – od produktów mlecznych, poprzez wodę, żywność dla niemowląt i małych dzieci po żywienie medyczne wraz z usługami specjalistycznymi. Większość z nich odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym odżywianiu i zaspokajaniu określonych potrzeb żywieniowych.

A to już wiesz?  Higiena w kuchni to coś więcej niż czyste ręce

– Jako firma, swoją rolę postrzegamy w sposób bardzo odpowiedzialny i znacznie wykraczamy ponad dostarczanie konsumentom odpowiednich produktów. Wierzymy, że łącząc wartościową ofertę produktową z edukacją, możemy kształtować właściwe nawyki żywieniowe i w ten sposób pozytywnie wpływać na zdrowie ludzi. – mówi Frédéric Guichard, Prezes Żywiec Zdrój, odpowiedzialny za integrację grupy spółek DANONE w Polsce.

Edukacja na wagę złota
Liczne programy edukujące o roli właściwego żywienia na różnych etapach życia, jak „Mamo, tato, wolę wodę!”, czy „Śniadanie daje moc” silnie wpisują się w misję niesienia zdrowia przez żywność. Wszystkie programy łączy wspólny cel – wspieranie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, a dzięki dotychczasowym działaniom edukacja żywieniowa dotarła już do milionów Polaków. Spółki DANONE przeznaczyły na działania społeczne aż 60 milionów złotych. Stanowi to równowartość połowy środków, które Komisja Europejska przeznaczyła na realizację unijnego programu propagowania właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci w Polsce w roku szkolnym 2017/2018. To właśnie edukacja jest kluczem do zmiany nawyków. Jak potwierdza badanie zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka – programy edukacyjne w znacznym stopniu wpływają na świadomość rodziców i poprawę żywienia dzieci. Ukształtowane we wczesnym dzieciństwie prawidłowe nawyki żywieniowe przekładają się na właściwe wybory w przyszłości.

Bezcenny kapitał na przyszłość
Okres 1000 pierwszych dni życia, liczony od poczęcia jest kluczowy dla zdrowia dziecka teraz i w przyszłości: to właśnie wtedy zachodzi najbardziej intensywny jego rozwój. Odpowiednie żywienie w tym okresie zapewnia nie tylko prawidłowe wzrastanie i optymalny stan odżywienia, ale także wpływa na odległe efekty zdrowotne. Jeszcze długo po narodzinach, w okresie karmienia piersią i rozszerzania diety malucha, intensywnie rozwija się jego mózg, kształtuje się układ odpornościowy, dojrzewa układ pokarmowy oraz programuje się metabolizm. Właśnie w tym czasie kształtują się również przyszłe nawyki i preferencje żywieniowe, na które rodzice mają nie tylko realny, ale również długotrwały wpływ. Rzetelna wiedza na temat tego, jak prawidłowo żywić dzieci jest gromadzona i udostępniana w ramach programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, prowadzonego przez Fundację NUTRICIA. W działania skierowane m.in. do obecnych i przyszłych rodziców, zaangażowani są uznani eksperci z wiodących placówek naukowych w Polsce.

A to już wiesz?  Zdalna praca szansą na rozwój kobiet

– Chcemy szczególnie wspierać rodziców w kluczowym dla zdrowia ich dzieci okresie 1000 pierwszych dni. To okres najintensywniejszego rozwoju i wzrostu w ciągu całego życia, który nigdy więcej się nie powtórzy. Warto wykorzystać go jak najlepiej dla zdrowia dziecka teraz i w przyszłości. Realizując kampanie edukacyjne z udziałem ekspertów dostarczamy rodzicom rzetelną wiedzę na temat tego, jak to robić i inspirujemy do zmiany nawyków na prawidłowe. – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Zarządzający firmy NUTRICIA, producenta żywności dla dzieci, który oferuje m.in. produkty takich marek jak Bebiko czy BoboVita.

Woda – nieodłączny element prawidłowej diety
Właściwa dieta, to nie tylko spożywane posiłki, ale również wypijane płyny. Badania pokazują, że w diecie polskich dzieci dominują te słodkie. Jednocześnie dzieci wypijają znacznie mniej wody, niż zalecają eksperci, a to właśnie woda powinna stanowić większość przyjmowanych przez dziecko płynów. Odpowiednie nawodnienie wspomaga prawidłowe zapamiętywanie, logiczne myślenie i koncentrację kwestie niezwykle ważne w rozwoju dzieci.

Nawyk picia wody warto budować już od najmłodszych lat, bo to właśnie nawyki z dzieciństwa zostają z nami w dorosłym życiu. Dlatego już od 10 lat Żywiec Zdrój wraz z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem Żywności i Żywienia prowadzi największy w Polsce program edukacyjny skierowany do przedszkolaków – ,,Mamo, tato, wolę wodę!.” W szkołach natomiast firma wspierała realizację programu „Wybieram wodę”. Żywiec Zdrój stara się też kształtować wybory żywieniowe najmłodszych konsumentów przez odpowiednią ofertę – regularnie wprowadza na rynek atrakcyjne dla dzieci opakowania wody niegazowanej z wizerunkami bohaterów bajek i filmów.

O Raporcie wpływu Grupy Spółek DANONE
Aby dokładnie zmierzyć wpływ spółek DANONE, eksperci z Deloitte wykorzystali model Input-Output, dzięki zastosowaniu którego można zobaczyć, w jaki sposób działalność jednego przedsiębiorstwa wpływa na rozwój pozostałych gałęzi i podmiotów gospodarki. Generowane przez DANONE efekty, obliczone na podstawie danych z 2016 r., zostały przedstawione przy wykorzystaniu trzech zmiennych: wartości dodanej, zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
Wpływ działalności operacyjnej spółek DANONE w Polsce został skwantyfikowany z wykorzystaniem modelu przepływów międzygałęziowych Leontiefa. Odzwierciedla on zależności między poszczególnymi gałęziami gospodarki i pozwala oszacować, jakie efekty w całej gospodarce generuje działalność danego podmiotu w takich kategoriach, jak: wartość dodana, zatrudnienie, dochody gospodarstw domowych.
Analizy, których podsumowanie przedstawiono w raporcie zostały przeprowadzone przez zespół Sustainability Consulting Central Europe z Deloitte Advisory Sp. z o.o. w okresie kwiecień – wrzesień 2017 roku. Za koordynację prac po stronie spółek DANONE odpowiadał zespół Centrum Korporacyjnego spółek DANONE (General Secretary Poland & Baltics, Nordics)

A to już wiesz?  Brak popędu seksualnego – gdzie należy szukać pomocy?

Raport dostępny na: https://www.danone.pl/Raport-Wplywu-Danone

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy